info@herderslaan.nl
.

Woensdag 01 april 2015

Aanwezig: Alex, Jerry, Joop, Arina en Riet.

Gast:

 1. Opening en vaststellen agenda.

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 1. Mededelingen.
  • Volgende vergadering 06 mei 2015 bij Riet en Alex.
 2. Vaststellen verslag vorige bijeenkomst inclusief actiepuntenlijst.

Als het verslag op de website geplaatst wordt dan worden er geen financiën vermeld. De email adressen van Joop en Arina worden aangepast. De regel van Simone (leukemie) wordt geschrapt. Hierna wordt het verslag vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. Het onderwerp inbraakveiligheid van de Herderslaan wordt geschrapt. Het straatcomité trekt zich terug. Kees (48) heeft dit onderwerp overgenomen. De fotospeurtocht zal worden uitgewerkt. Hiervoor moeten er wel weer foto’s van bijzonderheden in de straat gemaakt worden.

 1. Zwemmiddag. Korte evaluatie.

De zwemmiddag was zeer geslaagd. Met een hele goede opkomst. Zowel vanuit de Herderslaan als vanuit de wijk. Punten voor verbetering zijn:

 • De controle bij binnenkomst was rommelig en soms onoverzichtelijk. Een soort “plastic” kaartje voor zowel het zwemmen (controle) als het patatje met fris zou kunnen helpen.  Misschien met kleuren werken.
 • De begeleiding van het zwembad was goed. Bij eventuele problemen even afstemmen met het aanspreekpunt van de Herderslaan.
 • De muziek opbouw duurde te lang. Dat moet beter.
 • Het eten na afloop verliep rommelig en duurde wat lang. Het plastic kaartje zou hierbij kunnen helpen. Het kaartje na afloop inleveren bij de bar en dan pas krijg je patat en fris. De ingeleverde kaartjes kunnen dan verrekend worden.
 • Website. Stand van zaken

Jerry gaat Eric weer benaderen voor een vervolg van de website.

 1. Verjaardagskalender. Verdere uitwerking.

Het idee van Simone is het uitgangspunt. Wij gaan de kalender zelf maken. Per kwartaal gaan wij een gedeelte van de kalender maken. 22 april is de aftrap hiervoor. 20:00 uur bij Jerry. Iedereen zorgt voor foto’s van de activiteiten van januari, februari, maart en april.

 1. Brief gemeente. Reactie van gemeente en vervolg stappen.
  Er is een mail gestuurd naar de bestuursadviseur van wethouder Revis. Wij hebben om een afspraak gevraagd met de wethouder. Wat betreft de bomen zijn er nieuwe ontwikkelingen. In de Koningsstraat worden 50 bomen gekapt en er komen er maar 25 voor terug. Dit willen wij ook aankaarten in het gesprek met de wethouder.

 

 1. Lustrum 2015

Pasen: Met de Pasen zal er een brunch (vanaf 11:00 uur) worden georganiseerd. De straat zal worden afgesloten tussen 08: 00 uur en 15:00 uur. Wij zullen 3 tenten opzetten. (indien nodig). Deze zullen dwars worden geplaatst. Op 4 april worden er 90 gekleurde eieren verstopt. Wij verzamelen bij Alex en Riet en starten ± om 21:00 uur. De kinderen kunnen vanaf 10:00 op
5 april de eieren zoeken en daarna weer verven en eventueel kleuren. Alex en Arina zorgen voor de boodschappen. Arina vraagt aan de bewoners wat zij willen eten met de brunch. Dit geldt voornamelijk voor de andere culturen in de straat. De gemeente heeft schriftelijk laten weten dat wij deze brunch mogen organiseren. De straat moet wel met een hek/bord worden afgesloten.

Buitenspeeldag: De vergunning is afgegeven. Wel moet er een ondertekend veiligheidsplan verstuurd worden. Dit veiligheidsplan vraagt ook om gegevens van een gediplomeerd EHBO’er. Daarom zal er geïnventariseerd worden in de straat wie er een EHBO diploma in zijn/haar bezit heeft. Spelletjes voor deze dag kunnen zijn: bellen blazen, springtouw, hinkelbaan, zaklopen, stoepkrijt, elastieken, blik gooien (ballen aanschaffen), skippyballen(kopen of huren). De bewoners zullen worden geïnformeerd over het weghalen van de auto’s.

Rondvaart met de Ooievaart: de Ooievaart (16 mei) is vastgelegd en ook het vervoer is geregeld (Cor). De kosten zijn echter wel gestegen. De rondvaart komt nu neer op € 10, - pp. Dit is inclusief een toegangsbewijs voor Madurodam. Wel gerekend met korting van ooievaarspassen. De gemeente geeft geen korting om, zonder ooievaarspassen, van de Ooievaart gebruik te maken. Cor zal worden gevraagd voor nummers van Ooievaarspassen. Als de boot vol is komt dit dus neer op € 300, - Omdat de aankomst tegen het middag uur is laten wij het ontbijt vervallen en zorgen wij voor een simpele lunch. Buiten de lunch zal ook het vervoer betaald moeten worden. Dit is € 4, - per persoon wat neerkomt op € 120, -. Dus de Ooievaart kost al
€ 420, - zonder de lunch. Er wordt nog geprobeerd om aan extra inkomsten (sponsoring) te komen. Er komt ook nog een gesprek met Peter Duivensteijn, directeur van de Ooievaart. Hopelijk gaat dit lukken. Ook van Fonds 1818 is nog geen bericht binnen gekomen. Mocht de sponsoring niet of gedeelte lukken is alleen de rondvaart met een lunch (ook via sponsoring) op het Hobbemaplein een alternatief.

Lustrumstraatfeest. Er zal 3 x op en neer gereden moeten worden voor het ophalen van de luchtkussens bij de sport o theek. Alex vraagt na voor de boedelbak. Omdat het weer een multicultureel straatfeest wordt, zal via de nieuwsbrief gevraagd worden aan de bewoners voor hapjes uit verschillende landen. Arina en Riet gaan intussen langs de deuren om aan de buitenlandse bewoners te vragen of zij wat willen maken op het straatfeest. Het draaiboek zal door Jerry geactualiseerd worden. CultuurSchakel is het onafhankelijke kenniscentrum en de culturele bemiddelingsorganisatie voor cultuuronderwijs en amateurkunst in Den Haag. CultuurSchakel informeert, adviseert, ondersteunt, verbindt, stimuleert en promoot op de gebieden van cultuuronderwijs op scholen en actieve amateurkunstbeoefening in Den Haag en is gestart in juli 2013. Deze organisatie wil graag met ons in contact komen om te “onderzoeken” wat voor “middelen” de Herderslaan gebruikt voor zijn activiteiten. Misschien kunnen zij wat verzorgen op het lustrumfeest in de vorm van muziek/dans en zang.

Waterfestijn: (4 juli) bij Zebra kan alleen een luchtkussen geregeld worden. Het luchtkussen is voor 4 juli vastgelegd. (Haagse hopje, tenierplantsoen. ) Andere spelletjes kunnen zijn: waterballonen en waterpistolen. Kinderen zorgen zelf voor deze spullen.

Klaverjasmarathon 29 augustus (houtzagerij?) De klaverjasmarathon is op zaterdag 29 augustus 2015. Wij besluiten om eerst te inventariseren of er genoeg animo is voor deze marathon. Eventueel kan er ook gejokerd worden.

 1. Rondvraag

Arina stelt voor om een spaarpotje te maken. Aan het eind van het jaar is er dan genoeg gespaard om uit te gaan eten. Dit is dan i.p.v. cadeautjes voor de verjaardagen. Arina beheert de pot. Inleg is € 2,50 pp. (€ 5, - per koppel) start 1 april 2015.
Voor een eventuele kroegentocht kan de kas van Wolf gebruikt worden als de start. Chris, Alex en Jerry zijn al voor. Cor is terughoudend. Bij Joop en Arina niet als laatste. Een verder inventarisatie moet nog gemaakt worden. Wel moet het bij 1 drankje per bezoek blijven. Nagedacht moet worden of het alleen bier of ook andere drankjes moeten zijn. (Borrel of zo)

 1. Sluiting:

Joop sluit de vergadering de volgende dag J en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.