info@herderslaan.nl
.

Woensdag 11 maart 2015

Aanwezig: Alex, Jerry, Joop, Arina en Riet.

Gast: Simone de Lange

 1. Opening en vaststellen agenda.

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder Simone.

 1. Mededelingen.
  • Volgende vergadering 01 april 2015 bij Jerry.
  • Simone vindt de initiatieven van het straatcomité erg leuk en wil graag meedenken en helpen. 
 2. Vaststellen verslag vorige bijeenkomst inclusief actiepuntenlijst.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en de actiepuntenlijst opgeschoond en aangepast.

N.a.v.: punt 5 inbraakveiligheid Herderslaan even zijde. Maandag 2 maart is er een bewonersoverleg geweest zonder aanwezigheid van de gemeente. Deze bijeenkomst is georganiseerd door Kees.(nr.48) Over de invulling van het binnenterrein bestaat enigszins consensus tussen de bewoners van de Herderslaan en de Houtzagerij. Gesproken is over de muur en wat voor afscheiding hier eventueel op aangebracht moet worden (hoger hekwerk, prikkeldraad, deur in de muur etc.) De hekken die het terrein afsluiten aan de Houtzagersingel, Hobbemastraat en in het midden moeten “hufter” proef zijn. De bewoners dienen hiervoor eisen te stellen aan de gemeente. Ook is er gesproken over toezicht op het (speel) terrein. Kees heeft aangeven een brief op te stellen, gericht aan de gemeente, met hierin verwerkt de eisen van de bewoners.

N.a.v.: crea dag. Deze eerste keer was een succes. Het was erg gezellig. 4 bewoners waren hierop afgekomen en er is een vervolg middag afgesproken. Afgesproken is deze middagen bij toerbeurt bij de aanwezigen te organiseren.

N.a.v.: Valentijnsdag. Het aardigheidje (chocoladehartjes) met een kaartje eraan heeft heel veel positieve reacties opgeleverd.

 1. Website. Stand van zaken

Eric is begonnen met het bouwen van de website. De eerste opzet ziet er goed uit. Wij willen een vaste foto op de achtergrond. (net zoals de site van de SOV) Het lettertype mag wat groter en overal hetzelfde. De hosting pakketten zij opgezegd en nieuwe zijn besteld. De domeinnaam is van Bob overgezet naar Jerry. Bob brengt geen kosten meer in rekening voor de website. J

 1. Verkeersmaatjes

Van de 5 verkeersmaatjes zijn er 2 gesneuveld. Joop heeft een idee om de voetjes van de maatjes te verwijderen en de verkeersmaatjes aan de lantaarnpalen te bevestigen. Met een beugel en een slot om het maatje en de lantaarnpaal. Als er dan werkzaamheden zijn aan de lantaarnpaal kan het verkeersmaatje verwijderd worden. De gemeente moet wel om toestemming gevraagd worden omdat het gemeente eigendom is. Ook de vlaggetjes moeten “hufter” proef gemaakt worden. Het eerste gedeelte zou minder flexibel moeten zijn. Joop benadert Jan Willem hiervoor.

 1. Verjaardagskalender. Verdere uitwerking.

Het voorbeeld van Jerry wordt besproken. De foto’s moeten groter. Over de lengte van het
A 4tje. Foto’s ook in het midden en onderaan plaatsen. Het lettertype graag in gotische stijl. De maand kan aan de zijkant in de lengte.
PS: Simone heeft na de vergadering een programmatie gestuurd waarmee je verjaardagskalenders kan ontwerpen. Ook heeft zij al een voorbeeld meegestuurd.

 1. Lustrum 2015

Zwemmiddag: op 14 maart is de zwem/speel/disco middag. De kosten zijn € 5, - pp. Deze middag wordt geëvalueerd met Chester en Ton (Houtzagerij) Ook willen zij een paar leuke foto’s gebruiken voor een slide show in de houtzagerij. Verder zijn er ideeën om iets te organiseren met de herfst/kerstvakantie.

Pasen: Met de Pasen zal er een brunch (vanaf 11:00 uur) worden georganiseerd. De straat zal worden afgesloten tussen 08: 00 uur en 15:00 uur. Wij zullen 3 tenten opzetten. (indien nodig) Op 4 april worden er 90 gekleurde eieren verstopt. Wij verzamelen bij Alex en Riet en starten
± om 21:00 uur. De kinderen kunnen vanaf 10:00 op 5 april de eieren zoeken en daarna weer verven en eventueel kleuren. Er zal o.a. voor een croissant, paascakejes, drinkpakjes gezorgd worden. Boodschappen: broden, boter, eieren, beleg (ham, kaas), zoetigheid, thee, koffie, melk, jus d’orange. Alex en Arina zorgen voor deze boodschappen. Arina vraagt aan de bewoners wat zij willen eten met de brunch. Dit geldt voornamelijk voor de andere culturen in de straat. In de nieuwsbrief aangeven dat bewoners zelf stoelen moeten meenemen. Ook eventueel tafels. De gemeente heeft schriftelijk laten weten dat wij deze brunch mogen organiseren. De straat moet wel met een hek/bord worden afgesloten.

Buitenspeeldag: De vergunning is aangevraagd. Spelletjes voor deze dag kunnen zijn: bellen blazen, springtouw, hinkelbaan, zaklopen, stoepkrijt, elastieken, blik gooien (ballen aanschaffen), skippyballen(kopen of huren). Een trampoline is natuurlijk ook erg leuk en voor meerdere activiteiten te gebruiken. Vanwege de extra kosten dit jaar wordt de trampoline doorgeschoven naar volgend jaar. De bewoners zullen worden geïnformeerd over het weghalen van de auto’s.

Rondvaart met de Ooievaart: de Ooievaart (16 mei) is vastgelegd en ook het vervoer is geregeld (Cor). De kosten zijn echter wel gestegen. De rondvaart komt nu neer op € 10, - pp. Dit is inclusief een toegangsbewijs voor Madurodam. Wel gerekend met korting van ooievaarspassen. Dus bij de gemeente zal worden gevraagd of wij met korting van de Ooievaart gebruik mogen maken. Als dit niet lukt, kan Cor aan nummers van Ooievaarspassen komen. Als de boot vol is komt dit dus neer op € 300, - Omdat de aankomst tegen het middag uur is laten wij het ontbijt vervallen en zorgen wij voor een simpele lunch. Buiten de lunch zal ook het vervoer betaald moeten worden. Dit is € 4, - per persoon wat neerkomt op € 120, -. Dus de Ooievaart kost al
€ 420, - zonder de lunch. Er wordt nog geprobeerd om aan extra inkomsten (sponsoring) te komen. Hopelijk gaat dit lukken. Ook van Fonds 1818 is nog geen bericht binnen gekomen.

Lustrumstraatfeest. Wordt verder besproken op 1 april. Wel is al duidelijk dat er 3 x op en neer gereden zal moeten worden voor het ophalen van de luchtkussens bij de sport o theek.

Waterfestijn: (4 juli) ook dit wordt op 1 april besproken.

 

 

 

 1. Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

 1. Sluiting:

Joop sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.