info@herderslaan.nl
.

 

Woensdag 14 januari 2015

Aanwezig: Alex, Jerry, Joop, Arina en Riet.

 1. Opening.

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 1. Mededelingen.
  • Volgende vergadering 11 februari 2015 bij Alex en Riet.
  • Er is ook een subsidieaanvraag ingediend bij fonds 1818. De gemeente heeft namelijk niet onze gehele aanvraag gehonoreerd.
  • Er zijn bijna 25 aanmeldingen binnengekomen voor de nieuwjaarsreceptie.
 2. Vaststellen verslag vorige bijeenkomst inclusief actiepuntenlijst.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en de actiepuntenlijst opgeschoond en aangepast.

 1. Inbraakveiligheid Herderslaan even zijde. Stand van zaken.

Op 15 januari 2015 is er een gesprek met de gemeente waar Alex en Kees bij zullen zijn. Van de kant van de gemeente zal Dave Smit en een aantal specialisten voor inbraak veiligheid aanwezig zijn. De bedoeling is dat er in de 1e week van februari een bijeenkomst in het theater georganiseerd wordt voor de bewoners.

 1. Brief gemeente.

Deze moet nog gemaakt worden. Eerst zijn de subsidieaanvragen naar de gemeente en fonds 1818 ingediend.

 1. Website. Stand van zaken

Aafke uit de Herderslaan krijgt de wachtwoorden van de website. Eerst moet de opslag voor foto’s geregeld worden.

 1. Lustrum 2015

Nieuwjaarsreceptie: alles is geregeld. De sleutel van de garage zal Jerry opvragen bij Annie.

Valentijnsdag: Aan de Roos zal een kaartje bevestigd worden. Het kaartje zal Joop en Arina maken. Alex kijkt op de Haagse Mart voor rode rozen met plastic zakjes. Er zal een lijst gemaakt worden met namen/huisnummers van de bewoners om aan te vinken wie deze herinnering ontvangen heeft en natuurlijk wie nog niet.

Zwemmiddag: Alex vraagt na bij de Houtzagerij. (geen disco)

Pasen: Met de Pasen zal er een brunch (vanaf 11:00 uur) worden georganiseerd. De kinderen kunnen voor de brunch de eieren zoeken en daarna weer verven en eventueel kleuren. Er zal o.a. voor een croissant, paascakejes, drinkpakjes gezorgd worden. De straat zal worden afgesloten tussen 08: 00 uur en 15:00 uur. Dit moeten wij melden bij de gemeente. Wij zullen 3 tenten opzetten. De eieren worden weer een dag van te voren verstopt en op zondag 5 april vanaf 10:00 kunnen dan de eieren gezocht worden. . (Ria heeft nog een paashaaspak.) Eventueel een paashaaspak aanschaffen (€ 100,-) Boodschappen: broden, boter, eieren, beleg (ham, kaas), zoetigheid, thee, koffie, melk, jus d’orange. In de nieuwsbrief aangeven dat bewoners zelf stoelen moeten meenemen. Ook eventueel tafels.

Straatfeest/pasen: voor het straatfeest en de paasbrunch zijn er mensen uitgenodigd die actieve bewoners zoeken die aan activiteiten willen meedoen. Laura van Eemden (Artscool|) en Rabia van Elyalte (van de paraplu)

Buitenspeeldag: vergunning aanvragen.

Rondvaart met de Ooievaart: alvast vastleggen inclusief vervoer. Ontbijt eventueel later regelen i.v.m. de onkosten.

 1. Toespraak Joop

Joop heeft genoeg input voor zijn toespraak.

 1. Rondvraag

Arina komt met het idee om een soort creadag/middag te organiseren. (bv. breien) Deze dag/middag wordt dan in een soort roulering bij de deelnemende bewoners georganiseerd. Tijden kunnen zijn 10:00 12:00; 12:00 14:00; 14:00 16:00. Er volgt een discussie voor het aanschaffen van een pand. Dat lijkt een leuk plan al betekent dit wel dat er bemensing moet zijn op de dagen dat het pand geopend is. In de nieuwsbrief zal dit idee (creadag/middag) opgenomen worden. (na de vergadering hebben Alex en Jerry nog een over een eventuele andere activiteit gesproken. Een ” kroegentocht” in de straat. Wij denken dat er genoeg animo voor is.)

 1. Sluiting:

Joop sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.