info@herderslaan.nl
.

Woensdag 8 juli 2015

Aanwezig: Alex, Jerry, Joop en Arina.

Afwezig: ·Riet

 1. Opening en vaststellen agenda.

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 1. Mededelingen.
  • Volgende vergadering 19 augustus 2015 bij Riet en Alex.
  • Herinrichting Herderslaan. Alle fracties zijn nu afzonderlijk per mail benaderd. Er is een reactie binnen van de PVDA. We besluiten om niet een jaar te documenteren om bewijsmateriaal te verzamelen. Wel laten wij via de PVDA schriftelijke vragen stellen aan het college om de gevraagde drempel op korte termijn aan te leggen en niet te wachten tot de uitgestelde werkzaamheden. Omdat de drempels aan wettelijke bepalingen moeten voldoen voor wat de onderlinge afstand betreft willen wij ook dat het groot onderhoud wordt uitgevoerd. De straat moet dan toch helemaal open. Gelijktijdig doen wij nog een laatste poging voor de authentieke straatverlichting. Alex benaderd de PVDA.
  • Alex heeft Dave Smit benadert omdat het moeilijk is de straat uit te komen met de auto als het druk is in de Hobbemastraat. De vraag is of er geen kruis aangebracht kan worden in de Hobbemastraat ter hoogte van de Herderslaan zodat het uitrijden gemakkelijker wordt. De gemeente heeft deze situatie ook al in de gaten en het lijkt erop dat dit kruis er gaat komen. Ook worden de stoplichten bij het palet plein beter afgesteld (langer op groen) voor een betere doorstroming van het verkeer. Ook de HTM krijgt veel vertraging door deze situatie.
 2. Vaststellen verslag vorige bijeenkomst inclusief actiepuntenlijst.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.

 1. Buitenspeeldag korte evaluatie.

Het was een geslaagde dag. Met het luchtkussen, touwtje springen, skippyballen, hoepels en stoepkrijt etc. hebben de kinderen zich prima vermaakt. Aandachtspunt is om van te voren af te spreken of en zo ja wie er voor koffie/thee en eventueel wat lekkers( koekje, nootjes o.i.d.) zorgt. Kan ook opgenomen worden in de begroting.

 1. Waterfestijn. Korte evaluatie.

Ook het waterfestijn was zeer geslaagd. Speciaal vanwege het uitzonderlijke warme weer. Het was een gezellige bende. De waterballonnen zijn niet gebruikt. Ook hier hetzelfde aandachtspunt als bij de buitenspeeldag. Eventueel kan iedereen op een ijsje getrakteerd worden als de ijsscowagen langs komt. Ook dit weer begroten.

 1. Straatfeest. Korte evaluatie.

Het straatfeest was een groot succes. . De “sjoelbak” was achteraf iets te groot voor de straat. Ook al kwam er niet genoeg water in, de kinderen vonden het super. En de gerechten uit elk afzonderlijk land, gemaakt door de bewoners zelf, waren weer buitengewoon lekker en wederom erg veel. En niet te vergeten het pizza bakken en het broodje hamburger vonden de kinderen geweldig.

 1. Website. Stand van zaken

Jerry zal vragen of de webmaster een avondje langs wil komen om de site af te maken. Dit kan pas na zijn vakantie.

 1. Lustrum 2015

Klaverjasmarathon 29 augustus (houtzagerij?) De klaverjasmarathon is op zaterdag 29 augustus 2015. Wij besluiten om eerst te inventariseren of er genoeg animo is voor deze marathon. Eventueel kan er ook gejokerd worden. Dit zal via de nieuwsbrief gedaan worden.

Burendag: thema voor dit jaar is onderhoud. Van alles wat van de afgelopen vier jaar in de Herderslaan hebben gerealiseerd. Denk aan de hekjes om de bomen en de plantjes die er in staan, de verkeersmaatjes en de plantenbakjes aan de muur. Op 10 juni is er een opzet gemaakt door Alex en Jerry voor de subsidieaanvraag. 15 juli zal de subsidie aangevraagd worden door Jerry en Alex. Joop zal weer als DJ optreden. Misschien is het ook een idee om een workshop te houden met als thema Halloween.

Halloween: 31 oktober. Het Halloween feest moet wel van te voren worden aangekondigd. Een partytent zal worden opgezet. Deze zal heel donker gemaakt worden. Lekker met “bloed” soep. Mirjam zal weer voor het schminken gevraagd worden. De bewoners zullen zelf ook wat moeten investeren. Denk aan versiering in/aan het huis of jezelf aankleden. Alex heeft nog twee “flikker” lampen. Tijd ongeveer van 19:00 tot 21:00 uur. Alex en Arina zorgen voor de aanschaf van spullen en de boodschappen.

 1. Rondvraag

Er kunnen 4 zwenkwieltjes voor de discomeubel aangeschaft worden tot maximaal € 80, -.

Er wordt per jaar € 60, -, als bijdrage voor iets leuks aan het eind van het jaar, in de pot gedaan.

 1. Sluiting:

Joop sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.