info@herderslaan.nl
.

Woensdag 19 augustus 2015

Aanwezig: Alex, Jerry, Joop, Riet en Arina.

Gast: Eric van Schaik. Webmaster.

 1. Opening en vaststellen agenda.

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 1. Mededelingen.
  • Volgende vergadering 15 september 2015 bij Arina en Joop.
  • Herinrichting Herderslaan. Er is een stukje op de voorpagina van de Posthoorn verschenen.
  • Op de reactie van de PVDA richting het college is nog niets bekend.
  • De subsidie aanvraag voor burendag is goedgekeurd. ( € 450, - )
  • Vanwege de geringe animo voor de klaverjasmarathon gaan wij een after Summer party organiseren. (22 augustus)
  • Er is een drop box aangemaakt waar het kasboek is opgeslagen. Nu is er dus altijd een veilige back-up. In de drop box kunnen ook andere bestanden veilig worden opgeslagen.
 2. Vaststellen verslag vorige bijeenkomst inclusief actiepuntenlijst.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.

 1. Website. Stand van zaken

De website staat online. Tekst voor de QR bordjes moeten wij nog aanleveren. Opnemen het ontstaan van de QR bordjes met de opening door de wethouder en wat de bedoeling is van deze bordjes. Eric geeft de inlogcodes door via de mail.

 1. Lustrum 2015

After Summer Party. De boodschappen zijn gehaald. De after Summer party is op zaterdag 22 augustus. Er zal een kleine partytent worden opgezet. Wij verzamelen om ongeveer 13:00 uur bij Alex en Riet en de party zal ter hoogte van nummer 39 gehouden worden.

Burendag: thema voor dit jaar is onderhoud. Van alles wat er de afgelopen vier jaar in de Herderslaan is gerealiseerd. Denk aan de hekjes om de bomen en de plantjes die er in staan, de verkeersmaatjes. Materiaal voor de verkeersmaatjes heeft Jan Willem. De maatjes worden aan de lantaarnpalen bevestigd. Op deze manier hopen wij dat ze niet zo gauw gesloopt worden. Voor de hekjes is hout nodig. Dit zal aan de bouwmaat gevraagd worden als sponsoring. (de bouwmaat heeft dit al toegezegd) Schroeven en reflectoren zijn al aanwezig. Eventueel aarde en plantjes voor de perkjes indien dit financieel haalbaar is. Joop zal weer als DJ optreden.

Halloween: 31 oktober. Het Halloween feest moet wel van te voren worden aangekondigd. Het huis van Wolff en Annet mag voor Halloween gebruikt worden. De voorkamer zal worden omgetoverd tot een Halloween huiskamer. Deze zal heel donker gemaakt worden. Met een zwarte doek kan dan de voor en achterkamer “ gescheiden” worden. Het raam zal als laatste versierd worden. Bijvoorbeeld met een spinnenweb, verlichting, heksen etc. Joop zorgt voor wat enge muziek wat op de kleine installatie gedraaid kan worden. Lekker met “bloed” soep. Mirjam zal weer voor het schminken gevraagd worden. De bewoners zullen zelf ook wat moeten investeren. Denk aan versiering in/aan het huis of jezelf aankleden. Alex heeft nog twee “flikker” lampen. Tijd ongeveer van 19:00 tot 21:00 uur. Om ongeveer 17:00 starten met schminken. Dan kunnen de kinderen rond 19:00 uur langs de deuren. Alex en Arina zorgen voor de aanschaf van spullen en de boodschappen. Het budget is ongeveer € 250, -.

St. Maarten: Start om 17:00 uur in het midden van de straat. Voor alle kinderen in de

Herderslaan. In twee groepen lopend en zingend langs de deuren.

 1. 2016: wat gaan/willen wij organiseren. Uitgangspunt is het lustrumjaar. Per activiteit is gestemd of wij dat in 2016 weer willen organiseren. De meerderheid heeft gekozen dat alle activiteiten ook in 2016 worden georganiseerd. Dus de nieuwjaarsreceptie, Valentijnsdag, Pasen (eieren zoeken en paasontbijt), zwemmiddag (disco), rondvaart met de Ooievaart, Buitenspeeldag met het waterfestijn, straatfeest, after Summer party, burendag, Halloween, St. Maarten en Sinterklaas. Omdat het EK in 2016 ook plaats vindt komt er waarschijnlijk ook een EK activiteit bij. (dan moet Nederland zich wel kwalificeren)
 2. Rondvraag

De creamiddagen gaan gewoon door.

 1. Sluiting:

Joop sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.