info@herderslaan.nl
.

Dinsdag 15 september 2015

Aanwezig: Alex, Jerry, Joop, Riet en Arina.

Gast: Louise (66), Jan Willem en Sanne(32) en Jeffrey.

 1. Opening en vaststellen agenda.

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het financiële verslag zal de volgende vergadering worden besproken. Nieuw punt vier gaat over de Posthoorn en 4a over de verjaardagskalender.

 1. Mededelingen.
  • Volgende vergadering 07 oktober 2015 bij Jerry.
  • Het luchtkussen voor burendag kan vrijdagmiddag worden opgehaald en moet dan maandag worden teruggebracht. Jerry zorgt voor de sleutel van de garage.
  • Jan Willem en Sanne hebben hun suikerspin machine geschonken aan de Herderslaan.
  • In de laatste nieuwsbrief van 2015 zullen de bewoners bedankt worden voor hun financiële bijdrage en voor het maken van gerechten tijdens het straatfeest.
  • De vragen die aan de gemeenteraad zijn gesteld over de aanpassingen van de Herderslaan zijn schriftelijk beantwoordt. (zie mail 17/9 van Alex). De extra drempel die toegezegd is zal in het eerste kwartaal van 2016 gerealiseerd worden. Het groot onderhoud wordt niet naar voren geschoven en de Hazelaars worden niet vervangen door kleinere bomen. (over de straatverlichting zijn geen vragen gesteld).
 2. Vaststellen verslag vorige bijeenkomst inclusief actiepuntenlijst.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. Jan Willem schat in dat er twee verkeersmaatjes voor burendag klaar zijn. Dit vanwege het regenachtige weer. Hij kan dan niet snel genoeg de maatjes in beton gieten. Ook de droogtijd is lang. De maatjes zullen vóór burendag een keer geschilderd worden. De vlaggetjes worden op een speciale manier bevestigd en de “vlaggenstok” is van glasvezel. Dit is flexibel en zeer sterk. Met de speciale bevestiging is vervanging van de vlaggetjes vrij eenvoudig. De bevestiging aan de lantaarnpaal is nog niet duidelijk. De kosten per verkeersmaatje komen ongeveer op € 10, -. (opnemen in de nieuwsbrief dat de maatjes er staan voor de veiligheid en dus niet gesloopt dienen te worden)

 1. Posthoorn

3 bewoners uit de Herderslaan hebben ook gereageerd in de Posthoorn over de bomenkap in de Herderslaan. Zij zijn echter tegen de bomenkap. In dit artikel wordt echter gesuggereerd dat het straatcomité de bomen wil vervangen voor kleinere bomen. Het vervangen van de bomen komt echter van de meerderheid van de bewoners van de Herderslaan. Wij besluiten om dit niet via de Posthoorn uit te vechten maar via een speciale nieuwsbrief over dit onderwerp te berichten.

        4.a Foto’s voor de verjaardagskalender

               Er worden foto’s uitgezocht voor de activiteiten rondvaart met de Ooievaart, straatfeest,

waterfestijn en de After Summer Party. Joop plaatst deze dan in de verjaardagskalender. De

bevestiging zal op een crea middag gemaakt worden. (Leuk lint of touwtje om kalender op te hangen)

 1. Lustrum 2015

Burendag: Afhankelijk van het weer besluiten wij of, hoeveel en welke partytenten wij eventueel opzetten. Wij zijn vergeten om bij de gemeente een vergunning aan te vragen om de straat af te sluiten. Via een verkorte procedure zal dit alsnog geprobeerd worden. Mocht dit niet lukken, kan er geen luchtkussen geplaatst worden. Voor de bewoners start de dag om ongeveer 11:30 en eindigt omstreeks 17:00 uur. Joop zorgt voor de muziek. Er hoeft maar 1 hekwerk gerepareerd te worden. De houten plank wordt gesponsord door de Bouwmaat en zal door Alex gehaald worden. Reflectoren en schroeven zijn er nog. Joop en Arina trekken erop uit om de plantjes (voornamelijk groene en winter harde) en de aarde te kopen. In de nieuwsbrief zal opgenomen worden dat het fijn zal zijn als de perkjes ook onderhouden worden.

Halloween: wordt de volgende vergadering uitgebreid besproken. Budget is € 200, - tot € 300, - .

St. Maarten: het lijkt leuk om op woensdagmiddag 11 november lampionnetjes te maken met

de kinderen uit de straat. Dit kan dan bij Sanne, Riet of Arina thuis. Lampjes met stokjes zijn

aanwezig. Deze middag zal in de nieuwsbrief worden aangekondigd.

Sinterklaas: 3e pietenpak aanschaffen.

 1. Begroting 2016

De begroting zal ongeveer gelijk zijn als die van 2015.

 • Nieuwjaarsreceptie               100
 • Zwemmen                               200 (met 2 euro eigen bijdrage)
 • Pasen                                        200
 • Ooievaart                                225 (met 5 euro eigen bijdrage)
 • Buitenspeeldag                       250
 • Straatfeest                              900 (weer multicultureel met eigen gerechten)
 • Waterfestijn                            200
 • Klaverjassen                            150 (wordt after summer party)
 • Halloween                               200
 • Burendag                                 500??
 • St. Maarten                             50
 • Sinterklaas                               300
 • Vergaderkosten                      500
 • Totaal                                       3275

Alex en Jerry zullen deze begroting in oktober gaan indienen bij de gemeente.

 1. Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

 1. Sluiting:

Joop sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.