info@herderslaan.nl
.

Dinsdag 07 oktober 2015

Aanwezig: Alex, Jerry, Joop, Riet en Arina.

Gast:

 1. Opening en vaststellen agenda.

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 1. Mededelingen.
  • Volgende vergadering 04 november 2015 bij Riet en Alex.
  • 10 december is er weer een vrijwilligersavond. (Haagse Helden) dit is in het Ibis hotel in de Jan Hendrikstraat.
 2. Vaststellen verslag vorige bijeenkomst inclusief actiepuntenlijst.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.

 1. Korte evaluatie burendag

De rommelmarkt was geen succes. Hier was zeer weinig animo voor. Voor een eventuele volgende keer moet hier meer bekendheid aan gegeven worden. De rommelmarkt moet dan meer aan de kant van de Hobbemastraat komen. Ook flyeren in de omgeving en wat winkels erbij betrekken. De muziek was soms te hard. Moet wat meer op de achtergrond. De spontaniteit van de buren was prima. Het opknappen van de perkjes is door vele buren gedaan. Ook zijn er verschillende lekkernijen gebakken. Ook voor de kinderen was het een geslaagde dag. (luchtkussen) Een aantal verkeersmaatjes zijn opnieuw geplaatst.

 1. Aanpassingen Herderslaan

Via via is vernomen dat de extra drempel tussen januari en eind april 2016 geplaatst gaat worden. De vergunning hiervoor is al afgegeven. In de brief van de gemeente staat dat er overleg moet komen met de bewoners van de Herderslaan. Als dit medio november nog niet is gebeurd dan gaan wij weer reageren naar de gemeente. Alex zal nog naar Lobke Zandstra mailen (PVDA), het punt wordt aan de actielijst toegevoegd en dan is het af.

 1. Lustrum 2015

Halloween: de kinderen gaan langs de deuren. De bewoners zorgen voor snoep. Arina en Riet zorgen voor de bloedsoep of iets in die trant. Bij de start van Halloween krijgen de kinderen een snoepje bij het spookhuis (81) en bij de terugkeer een eng drankje.
De start voor “ trick en treat” is bij nr. 81. Na afloop drinken wij nog gezamenlijk een drankje. Eten kan een broodje “ bloedworst” zijn. Boterhamworst in de vorm van een spin of kaas in de vorm van een vleermuis. Of lange vingers in rode saus (afgekloven vingers). De voorkamer van nr. 81 zal omgetoverd worden als griezelhuis. Alle spullen uit de voorkamer gaan naar de achterkamer. De muziek spullen kunnen dan op de tafel achter het gordijn staan. Voor de deur is het misschien wel leuk als er een vuur korf staat. (vragen aan Aard en/of Jan Willem). Als het erg koud is eventueel de terrasverwarmer ook gebruiken. Het schoonmaken en opruimen vanaf 1 november. Er zal een poster, flyers en een nieuwsbrief worden gemaakt.

St. Maarten: het lijkt leuk om op woensdagmiddag 11 november lampionnetjes te maken met de kinderen uit de straat. Ook kunnen er dan liedjes gedownload worden. Dit kan dan bij Sanne, Riet of Arina thuis. Lampjes met stokjes zijn aanwezig. Rond 5 uur zal de lampionnen optocht gaan beginnen. Aan Jeroen zal gevraagd worden of hij nog voor warme chocolademelk zorgt. Anders regelt het straatcomité dit. (bij nr.81?)

Deze middag zal in de nieuwsbrief worden aangekondigd.

Sinterklaas: 3e pietenpak aanschaffen indien financieel haalbaar. Er is al een Pietenpak aangeschaft voor niet al te dikke personen. De Sint is Alex. Pieten zijn Sanne, Arina, Joop en Julia) Vanwege het schminken zal het bezoekje van de Sint voor Mirjam gratis zijn. De kosten voor de bezoekjes bedragen € 13,50.

 1. Rondvraag
  • Voor de knutselmiddag van St. Maarten graag lege melk, yoghurt en vla pakken sparen. Ook lege Jerry cans zijn prima. (plastic melkkannen)
  • Voor de nieuwsbrief van eind van het jaar. De bewoners bedanken voor hun donaties. Aanschaf van de spullen benoemen die wij voor de activiteiten van de Herderslaan organiseren. En natuurlijk een prettig Nieuwjaar.
 2. Sluiting:

Joop sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.