info@herderslaan.nl
.

Dinsdag 04 november 2015

Aanwezig: Alex, Jerry, Joop, Riet en Arina.

Gast: Julia (nr. 37)

 1. Opening en vaststellen agenda.

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 1. Mededelingen.
  • Volgende vergadering 02 december 2015 bij Arina en Joop.
  • De vergadering van 23 december vervalt.
 2. Vaststellen verslag vorige bijeenkomst inclusief actiepuntenlijst.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. De kalender zal ook met een voorblad gemaakt worden.

 1. Evaluatie Halloween

Het enthousiasme was goed. De opkomst viel voor de eerste keer zeker niet tegen. Dat komt misschien ook door het mooie weer. Het was zeer geslaagd. Zeker 9 ramen van bewoners waren geschilderd/versierd. Ook waren er verschillende, leuke, enge verkleed kostuums te zien. Nr. 81 was echt een griezelhuis. Ook met “ trick en treat” liepen veel kinderen en ouders mee. Wij hebben zelfs een verzoek gekregen om met Halloween volgend jaar ook de van Mierisstraat (13) erbij te betrekken. In 2016 schaffen wij een zwarte tent aan. Aandachtspunten zijn: draaiboek ontbrak, taken beter verdelen, afspraak is afspraak, inventariseren hoeveel bewoners(kinderen) er komen. Nu was er teveel eten. Halloween zal elk jaar op 31 oktober gevierd worden. Niet een dag erna(of ervoor)

 1. Lustrum 2015

St. Maarten: woensdagmiddag 11 november lampionnetjes maken met de kinderen uit de straat. Op nummer 32 bij Sanne (en Jan Willem) Sanne koopt knutselmateriaal. Karton heeft Alex. Lampjes met stokjes zijn aanwezig. Het knutselen is van 13:00 tot ongeveer 16:00 uur. Rond 17:00 uur zal de lampionnen optocht gaan beginnen.

Sinterklaas: het 3e pietenpak is aangeschaft. De kosten waren € 270, -. Het is een grote maat. Zo kan Joop ook een pietenpak aan. J Joop is dit jaar de reserve piet. De Sint is Alex. Pieten zijn Sanne, Arina en Julia. Arina is de hoofdpiet en Sanne de foto piet. Julia vraagt wat de verwachting is van een zwarte piet. Uitgelegd wordt dat niets verkeerd is. Gewoon een beetje lol maken. Het schminken gebeurt bij Arina. Vanaf 12:00 uur. Wie het eerst komt is als eerste aan de beurt. Vanwege het schminken zal het bezoekje van de Sint voor Mirjam gratis zijn. De kosten voor de bezoekjes bedragen € 13,50. De bezoekjes worden tussen 15:00 en 19:00 uur afgelegd en duren ongeveer 15 minuten. Pruiken, handschoenen, oorbellen, schmink, maillots, lippenstift etc. zijn aanwezig. Voor het strooigoed zal Alex bij Jumbo informeren. Kleine cadeautjes moeten nog gekocht worden.

 1. Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie is op zaterdag 16 januari. De party tent zal worden opgezet. Een muziekje op de achtergrond met de terrasverwarmer zorgen voor extra gezelligheid. Glühwein, warme chocolademelk, slagroom, advocaatje, bier en jenever zullen, indien nodig, gekocht worden. Wat voor hapjes/snacks wij verzorgen wordt op de volgende vergadering besproken. Alex zorgt voor een gasfles.

 1. Rondvraag
  • Sanne en Jan Willem krijgen een aardigheidje als zij de Herderslaan verlaten vanwege hun verhuizing.
  • De kalender zal tussen kerst en Nieuwjaar uitgedeeld worden.
 2. Sluiting:

Joop sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.