info@herderslaan.nl
.

donderdag 03 december 2015

Aanwezig: Alex, Jerry, Joop, Riet en Arina.

Gast:

 1. Opening en vaststellen agenda.

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 1. Mededelingen.
  • Volgende vergadering 13 januari 2016 bij Jerry.
  • Arina maakt een fotocollage voor Sanne en Jan Willem. Ook zal er een klein flesje jägermeister worden gekocht.
  • Jerry koopt een VVV bon voor Martin.
  • De Jumbo aan de laak opent op 16 december weer zijn deuren. Alex regelt een bloemetje namens het straatcomité.
  • Bob heeft een mogelijke oplossing gemaild voor de QR bordjes in de straat. Deze is doorgemaild aan de webmaster.
 2. Vaststellen verslag vorige bijeenkomst inclusief actiepuntenlijst.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.

 1. Evaluatie St. Maarten

De knutselmiddag was zeer geslaagd. De opkomst viel niet tegen. Bij de start was het wat minder druk. Er waren ook kinderen uit andere straten. Wij moeten er voor zorgen dat zij niet als eerste en ook niet teveel snoep “graaien”. Het was een leuk gezicht dat er veel kinderen met (zelf gemaakte) lampionnetjes liepen. Ook met de lampionnenoptocht waren er veel kinderen.

 1. Evaluatie Sinterklaas

Julia vond het meedoen als zwarte Piet ontzettend leuk. Met 9 bezoekjes was het druk en dus nog steeds genoeg animo. Volgend jaar komt er een Piet bij. Jamila (vriendin van Ronald nr. 73) wil ook graag meedoen. Het schminken ging goed. Er was hiervoor voldoende tijd. De schmink en alle Sinterklaas en Zwartepiet spullen liggen bij Alex en riet. Ook de tijdspanne (15-19) was oké.

 1. Evaluatie Lustrum 2015

In zijn totaal was het lustrum jaar bijzonder geslaagd te noemen. Het was een druk jaar met veel nieuwe activiteiten. Wij hebben veel waardering van de bewoners ontvangen. Ook hebben wij geluk gehad met het mooie weer bij bijna alle activiteiten.

 1. Nieuwjaarsreceptie 2016

De nieuwjaarsreceptie is op zaterdag 16 januari. De party tent zal worden opgezet. Een muziekje op de achtergrond met de terrasverwarmer zorgen voor extra gezelligheid. De Glühwein is al aanwezig. Chocolademelk, slagroom, advocaatje, bier, 2 witte en twee rode wijn, sinas, pakjes drinken etc. zal ingekocht worden. Arina en Riet stemmen met elkaar af wie wat voor hapjes maakt. (balletjes gehakt, gevulde eieren, zoutjes etc.) Wij zorgen niet voor sterke drank. Dat is voor de bewoners zelf.

 

 1. Verjaardagskalender afronding.

Er is een zogenaamde “holpijp” gekocht voor de kalender. Dit om een soort half maantje (opening in bovenkant van het papier) voor het beugeltje te krijgen. De kosten waren
€ 13,65. Wij gebruiken zwarte plastic ringbanden van 10 millimeter voor de kalender. Deze regelt Jerry. Martin koopt het papier (300 gram) € 66, - en hij zal de kalender ook drukken. De hele kalender is afgemaakt door Joop en op een stickie aan Martin overhandigd.

 1. Rondvraag
  • Riet zorgt voor een kerst/nieuwjaarskaart namens het straatcomité.
  • De verjaardagskalender zal tussen kerst en Nieuwjaar uitgedeeld worden.
  • Wij besluiten om nog door te sparen voor ons “uitje”
  • Het inleveren van strookjes voor diverse activiteiten zal per activiteit op één huisnummer verzameld worden. Gebleken is dat wanneer er op meerder huisnummers ingeleverd kan worden er geen goed overzicht meer is.
 2. Sluiting:

Joop sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.