info@herderslaan.nl
.

Donderdag 10 maart 2016

Aanwezig: Alex, Jerry, Joop, Riet en Arina.

Gast:

 1. Opening en vaststellen agenda.

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Punt 4a wordt toegevoegd. Verkeersmaatjes.

 1. Mededelingen.
  • Volgende vergadering 06 april 2016 bij Jerry.
  • Er is een nieuwe USB stick gekocht van 64 GB. Deze gebruikt Joop om o.a.: alle foto’s van de Herderslaan hierop te verzamelen.
  • Opnemen in de nieuwsbrief dat de ORAC’s geen verzamelplaatsen zijn voor groef huisvuil.
  • Er is een luchtkussen (hindernisbaan) besteld voor het straatfeest.
  • Thijs Moesker wordt voor de volgende verachtering uitgenodigd.
 2. Vaststellen verslag vorige bijeenkomst inclusief actiepuntenlijst.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. N.a.v.: wij besluiten dat wij een afsluitende reactie naar de bewoners van de Herderslaan sturen over de aanpassingen van de Herderslaan. Uiteindelijk komt er een extra verkeersdrempel in de straat.

 1. Paasbrunch

De vergunning is afgegeven dus de straat kan worden afgesloten. Dit zal met een hek gebeuren. De poster voor de ramen zijn af en ook de flyers voor de straat zijn geprint. Afhankelijk van het weer besluiten wij dan of er een tent(en) opgezet gaan worden. Wij gaan ongeveer om 10:00 uur starten met de opbouw voor de paasbrunch. Dan bekijken wij ook hoe de tafels komen te staan. Er komt geen lopend buffet. Het lijkt handiger om aan de gedekte tafels te gaan zitten. Jumbo is gevraagd om te sponsoren. Riet koopt de eieren (150 stuks). 90 zullen er geverfd worden voor het eieren zoeken en 60 voor de paasbrunch. Servetten haalt Arina. Alex kijkt voor plastic eierdopjes. Kleurplaten, kleurtjes, stiften, verf etc. regelen Joop en Arina. Kleine gipsdingetjes om de schilderen regelen Arina en Riet. De eieren gaan wij op zaterdag 26 maart rond 21:00 uur verstoppen in de straat. Verzamelen bij Alex en Riet. Het eieren zoek begint om 11:00 uur op zondag en de brunch begint rond 12:00 uur.

4.a Verkeersmaatjes

De verkeersmaatjes zijn vanaf de plaatsing doorlopend stuk. De vlaggetjes worden

afgebroken. Een verkeersmaatje heeft al eens in de singel gelegen, of is midden op straat gezet. Nu is er weer een compleet doormidden gebroken. Het effect voor het vergroten van de verkeersveiligheid gaat hiermee verloren. Wij besluiten om de verkeersmaatjes uit de straat te verwijderen.    

 1. Zwemmiddag

Er is contact gelegd met Chester. De middag is zaterdag 23 april. Wij hebben dit keer € 200, - subsidie ontvangen van de gemeente voor de zwemmiddag. Omdat hiermee niet alle kosten gedekt kunnen worden denken wij om een eigen bijdrage te vragen van € 2, - per persoon. Als er bewoners zijn die niet gaan zwemmen maar wel een patatje willen eten is de eigen bijdrage € 1, - per persoon. Joop en Alex starten met de opbouw van de muziek rond 13:00 uur. Arina zal het aanspreekpunt zijn namens het straatcomité tijdens het zwemmen. Voor 6 april zal er een inventarisatie gemaakt zijn van de kinderen/begeleiders die meegaan. Een persoon zal de polsbandjes uitdelen. Een persoon zal een lijst bijhouden van de aanwezigen die een polsbandje hebben gekregen. Er is een poster gemaakt die naar de Houtzagerij is gestuurd. Wij hebben nog geen prijsopgave gekregen. Alex gaat nog een keer langs de houtzagerij.

 1. Rondvaart met de Ooievaar(Vlietvaart)

Er is ook geen subsidie door het Oranjefonds toegekend. Voor de boottocht is dus geen subsidie beschikbaar. Er zal dus een eigen bijdrage gevraagd worden aan de bewoners die meegaan. Alex gaat eerst langs de Ooievaart om meer informatie te verkrijgen. Waar is de opstapplaats, kunnen wij tegen een gereduceerd bedrag wat langer varen. Afhankelijk van wat deze kosten zijn kunnen wij de eigen bijdrage gaan bepalen.

 1. Buitenspeeldag/waterfestijn

Op woensdag 23 maart zullen Alex en Jerry de vergunning voor deze dag gaan aanvragen. Ook moet er een (afsluit) hek geregeld worden. Wij vragen weer om het kleine luchtkussen. Alex laat deze ook alvast vastleggen. Ook voor het straatfeest. Er zal ook om klein spelmateriaal (skelter?) gevraagd worden. Tenslotte is alles gratis.
Voor het waterfestijn is een klein zwembadje aanwezig. Ook zijn er enkele waterpistolen en waterballonen aanwezig. De nieuwe 3x3 tent is waterdicht. Een zeil voor onder het zwembad (tegen het lek gaan) heeft Jerry. De dag is van 13 tot 17 uur.

 1. Rondvraag
  • Er zal een nieuwsbrief worden gemaakt.
 2. Sluiting:

Joop sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.