info@herderslaan.nl
.

Woensdag 09 juni 2016

Aanwezig: Alex, Jerry, Joop, Riet en Arina.

Gast: Eric (webmaster)

 1. Opening en vaststellen agenda.

Joop opent de vergadering en heet iedereen en in het bijzonder Eric van harte welkom.

Voor de vergadering aanvangt wordt de nieuwe website bekeken en aan Eric doorgegeven wat wij nog aangepast/veranderd willen hebben.

 1. Mededelingen.
  • Volgende vergadering 06 juli 2016 bij Jerry.
 2. Vaststellen verslag vorige bijeenkomst inclusief actiepuntenlijst.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. N.a.v. punt 6 straatfeest. Er komt nog een offerte voor het gebruik van de soepkar.

 1. Korte evaluatie Vlietvaart

Ook deze keer was de boottocht gezellig, leuk, ontspannend. Het weer was prima. De broodmaaltijd inclusief het slaatje werd weer enorm gewaardeerd. Het drankje na afloop op het terrasje was een leuke en gezellige afsluiting van de dag. De dag was uitstekend georganiseerd en de eigenbijdrage vond geen enkele bewoner een probleem. Ook de “ tip” voor de vrijwilligers was royaal. Dit jaar waren er ook andere gezichten. Een idee voor volgend jaar is Avifauna.

 1. Korte evaluatie Buitenspeeldag/waterfestijn

Het weer was redelijk te noemen. Het was droog en toch vrij nat. ☺ Ondanks dat de zwembadjes met warm water gevuld werden kregen een aantal kleintjes het toch een beetje koud. Het ijsje van de ijscoman werd zeer gewaardeerd en smakelijk opgepeuzeld. Door omstandigheden hadden wij dit jaar geen luchtkussen en wat klein spelmateriaal. Naar het luchtkussen was wel vraag. Het nieuwe zwembadje was perfect voor de kleintjes. De kinderen waren de hele dag enthousiast. Op sommige kinderliedjes werd er gedanst en meegezongen. De afsluiting van de dag met chinees eten en een drankje werd door ruim 20 bewoners gewaardeerd. Al met al een positieve dag.

 1. Straatfeest. Concept draaiboek bespreken.

Het concept draaiboek wordt besproken en op een aantal punten aangepast. Het patat bakken hangt af wat er voor eten door de bewoners wordt gemaakt. Wel is er een dubbele frituurpan aanwezig bij Riet en Alex. Aan de bewoners zal van te voren worden gevraagd of zij iets gaan maken. Zo krijgen wij enigszins een inschatting van wat er aan gerechten gemaakt zal worden.

 1. After Summer Party

De after Summer Party zal rond nummer 39 worden gehouden. De straat zal worden afgesloten en Joop zorgt voor de muziek. Afhankelijk van het weer besluiten wij of er een party tent opgezet zal worden. De spriets zal weer met de dispenser te verkrijgen zijn. Riet en Arina zorgen voor kleien hapjes. De start zal rond 15:00 uur zijn en het einde totdat het afgelopen is. Wij zorgen voor wat stoelen en tafels.

 1. Rondvraag

Wat gaan wij doen met burendag. In ieder geval zal de straat afgesloten worden. Ideeën zijn een wip kip, fietsnietjes (beugels), hinkelbaan. Waarschijnlijk zullen deze ideeën via de gemeente gaan. Een ander idee is een dakpan versieren en als huisnummer bij elke woning ophangen. Uiteraard als bewoners dit willen. Of een klomp met een plantje erin. Dit kan dan met een workshop gemaakt worden. Er kan geïnventariseerd worden bij de bewoners of hier draagvlak voor is. Wij proberen ook het luchtkussen te regelen.

 1. Sluiting:

Joop sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.