info@herderslaan.nl
.

Woensdag 21 september 2016

Aanwezig: Alex, Jerry, Joop, Riet en Arina.

Gast:

1.                        Opening en vaststellen agenda.

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.                        Mededelingen.

·        Volgende vergadering 12 oktober 2016 bij Jerry.

2A  Programma 2017

       Omdat voor de volgende vergadering de subsidie aanvraag al de deur uit moet stellen wij

vandaag de activiteiten voor 2017 vast. Deze zijn hetzelfde als 2016 op (waarschijnlijk) St. Maarten na. Nieuwjaarsreceptie, Valentijn, Zwemdisco, Paasbrunch, Boottocht, Buitenspeeldag/waterfestijn, Straatfeest, After Summer Party, Burendag, Halloween en Sinterklaas.

3.      Vaststellen verslag vorige bijeenkomst inclusief actiepuntenlijst.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.

4.      Evaluatie After Summer Party

Ook deze editie van de After Summer party was geslaagd. Het was eenvoudig, leuk, gezellig met wat kleine hapjes en muziek van DJ Joop. Ook de opkomst was redelijk.

5.      Burendag

Het budget voor de subsidie voor burendag was op. Er is daarom via fonds 1818 subsidie aangevraagd en dit is goedgekeurd. Er zijn plantjes, aarde, houten planken en palen voor de hekjes, schroeven, boortjes en knutselmateriaal gekocht.. De straat zal afgesloten worden. Wij starten ongeveer om 11:00 uur. Rond 10:00 uur verzamelen bij Arina en Joop. Aan de bewoners zal worden gevraagd om iets te maken/bakken voor bij de koffie/thee. Er komt een workshop waar de kinderen weer gebruik van kunnen maken. De workshop is vanaf 13:00 uur. Er zijn twee witte tafels en 3 tuintafels beschikbaar. Stoelen zijn er ook genoeg. Op facebook zal nog een herinnering geplaats worden.

6.      Halloween

Wij gaan net als vorig jaar de huiskamer (nr. 81) aankleden en wij plaatsen de nieuwe zwarte tent voor het raam. Wij beginnen op vrijdag 28 oktober en de inschatting is dat drie dagen genoeg is om de huiskamer er weer griezelig te laten uitzien. Er komt een raamschildering bij nummer 81. Omdat er ook een tent neergezet wordt plaatsen wij een box in de woning en 1 in de tent. (Langere kabel aanschaffen) De kleine box komt dan weer in de gang. Bij mooi weer kan er een tafel in de tent met daarop het eten. Het schminken gebeurt in de huiskamer. Er moet dan wel gericht licht worden geplaats. Wellicht met een soort ouderwetse schemerlamp. De vergunning voor het afsluiten van de straat is aangevraagd. Martin zal weer voor een poster gevraagd worden. Rond 15:00 uur starten wij maandag met het opzetten en aankleden van de tent. Omstreeks 17:00 uur start dat het Halloween feest.

 

7.      St. Maarten

Invulling knutselmiddag.

De knutselmiddag is bij Arina (en Joop) en begint om 13:30 tot ongeveer 16:30. De datum is woensdagmiddag 9 november. Er zullen dan lampionnetjes gemaakt worden. Er zijn melkpakken genoeg. Ook stokjes voor de lampionnetjes zijn er genoeg. Arina kijkt nog voor stickers, tekeningen en doorzichtig papier. St. Maarten zal om 17:30 beginnen op 11 november.

8.      Rondvraag

·        Er staan maar 10 foto’s van het straatfeest op de website. Joop heeft nog meer foto’s van het straatfeest. Hieruit zullen er nog een aantal op de website geplaats worden. Het is wel de bedoeling dat na een activiteit snel alle foto’s verzameld worden waaruit dan een aantal gekozen kunnen worden voor op de website.

·        Uit de voorstellen voor de boottocht is Leiden als favoriet gekozen. Alex en Jerry gaan dit nu verder uitwerken.

9.      Sluiting:

Joop sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.