info@herderslaan.nl
.

Woensdag 12 oktober 2016

Aanwezig: Alex, Jerry, Joop, Riet en Arina.

Gast: Attila Bártfai

1.                        Opening en vaststellen agenda.

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder Attila.

2.                        Mededelingen.

·        Volgende vergadering 09 november 2016 bij Riet en Alex.

3.      Vaststellen verslag vorige bijeenkomst inclusief actiepuntenlijst.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. De schemerlamp voor in de tent zal van Wolff en Annet geleend worden.

4.      Evaluatie burendag

Burendag was geslaagd met een redelijke opkomst. In het begin is het wel rustig, bewoners komen pas tussen 12 en 12:30. De workshop viel wat tegen doordat er weinig kinderen waren. Daardoor is het versieren van de cup cakes niet doorgegaan. Door het mooie weer bleven de bewoners nog wel even “napraten”. In een volgende nieuwsbrief opnemen of bewoners nog ideeën hebben die wij met burendag samen zouden kunnen doen.

5.      Halloween

Wij gaan net als vorig jaar de huiskamer (nr. 81) aankleden en wij plaatsen de nieuwe zwarte tent voor het raam. Wij beginnen op donderdag 27 oktober en de inschatting is dat drie dagen genoeg is om de huiskamer er weer griezelig te laten uitzien. (Zaterdag 29 oktober vervalt omdat iedereen dan andere afspraken heeft) Omdat er ook een tent neergezet wordt plaatsen wij een box in de woning en 1 in de tent. De kleine box komt dan weer in de gang. Bij mooi weer kan er een tafel in de tent met daarop het eten. Het schminken gebeurt in de huiskamer. Er moet dan wel gericht licht worden geplaats. Wellicht met een soort ouderwetse schemerlamp. Er zijn 4 grafzerken gemaakt van hout. Het hout en de verf zijn gesponsord door de Praxis. De grafzerken worden bij de bomen geplaatst. Rond 15:00 uur starten wij maandag met het opzetten en aankleden van de tent. Omstreeks 17:00 uur start dat het Halloween feest met het schminken en kan aan het griezel eten begonnen worden. Attila, Riet en Arina zorgen voor deze griezelzooi. Omstreeks 19:00 uur kan er langs de deuren gegaan worden. Er is een poster gemaakt die voor het raam gehangen kan worden zodat de kinderen weten waar zij kunnen aanbellen.

6.      St. Maarten

De knutselmiddag is bij Arina (en Joop) en begint om 13:30 tot ongeveer 16:30. De datum is woensdagmiddag 9 november. Er zullen dan lampionnetjes gemaakt worden. Er zijn melkpakken genoeg. Ook stokjes voor de lampionnetjes zijn er genoeg. Arina kijkt nog voor stickers, tekeningen en doorzichtig papier. (Vliegerpapier) Voor de kinderen zijn er pakjes drinken of siroop. St. Maarten zal omstreeks 17:30 beginnen op 11 november.

7.      Sinterklaas

Julia, Jamila en Arina zijn dit jaar de zwarte pieten. Alex is weer de Sint. Joop is de reserve Piet. Arina vraagt aan Mirjam of zij weer wil schminken.

 

8.      Concept vergaderplanning 2017

De concept vergaderplanning wordt met 1 wijziging vastgesteld. De vergadering van 5 juli wordt 28 juni. (En er wordt ook bij Attila vergaderd)

9.      Concept activiteitenplanning 2017

Ook de activiteitenplanning wordt met 1 wijziging vastgesteld. Het straatfeest in 2017 zal op 1 juli gehouden worden. Dit is een week voor de schoolvakantie.

10.  Conceptbegroting 2017

De begroting is globaal gemaakt. Deze zal nog verder uitgewerkt worden door Alex en Jerry.

11.  Rondvraag

·        Attila vond deze vergadering leuk en interessant (luchtig en toch serieus) en wil graag het straatcomité versterken. De voorzitter verwelkomt Attila en hoopt op een prettige samenwerking. Riet geeft aan om alleen nog maar te willen helpen bij activiteiten en niet meer mee te willen vergaderen.

12.  Sluiting:

Joop sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.